За нас

      Fishingstore.bg е он-лайн магазин, собственост на Попсмобайл ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. Акациева 6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201043227

Адрес, на който можете да ни откриете: гр. София, кв. Надежда, ул. Бели Дунав, базар, магазин 9

Телефон за връзка: 0878 31 37 34