Защита на личните данни

     Личните данни, които потребителят предоставя на fishingstore.bg във връзка със закупуването на продукт от настоящия он-лайн магазин, подлежат на защита, съгласно Закона за защита на потребителите и съответно няма да бъдат предоставяни на трети лица и използвани за друго, освен за целите на този магазин. Личните данни на потребителите могат да бъдат предоставяни само и единствено на законоупълномощените органи, след писменото им поискване.

За да направи поръчка потребителят следва да предостави на fishingstore.bg следните лични данни:

- Имена

- Телефон за връзка

- Адрес за доставка

С предоставянето им клиентът се съгласява да бъдат обработвани от представител на електронния магазин.

Посочените от клиента лични данни се съхраняват от fishingstore.bg и обновяват при всяка следваща поръчка. При желание от страна на клиента fishingstore.bg е длъжно да заличи запаметените лични данни.